Chương trình mua 1 tặng 1 umbro
Thời gian áp dụng: 22-27/12/2015
Địa điểm áp dụng: tất cả các cửa hàng của hệ thống balohanghieu.com
Nội dung chương trình: Mua đơn hàng bất kì >=500.000 VNĐ được 1 tặng 1 túi UMBRO đa năng giá 199.000 VNĐ
Link sản phẩm: http://balohanghieu.com/collections/umbro