Academy Backpack

Kích thước: 17.75"(H) X 12.25"(W) X 5"(D)

Thể tích: 27L

Chất liệu: DURABLE 600D POLY EXTERIOR

Phù hợp với laptop 15"

Academy Backpack

Kích thước: 17.75"(H) X 12.25"(W) X 5"(D)

Thể tích: 27L

Chất liệu: DURABLE 600D POLY EXTERIOR

Phù hợp với laptop 15"

Tại sao chọn chúng tôi

Miễn phí charge thẻ

  • images
  • images
  • images
Images