Academy Backpack

Kích thước: 16.5"(H) X 11.75"(W) X 6"(D), 

Thể tích: 25L

Chất liệu: DURABLE 600D POLY EXTERIOR

Phù hợp với laptop 13"

Academy Backpack

Kích thước: 16.5"(H) X 11.75"(W) X 6"(D), 

Thể tích: 25L

Chất liệu: DURABLE 600D POLY EXTERIOR

Phù hợp với laptop 13"

Tại sao chọn chúng tôi

Miễn phí charge thẻ

  • images
  • images
  • images
Images