Meadow Backpack

Kích thước: 17.75"(H) X 12.5"(W) X 6.5"(D), 

Thể tích: 30L

Chất liệu: DURABLE 600D POLY EXTERIOR

Phù hợp với laptop 15"

Meadow Backpack

Kích thước: 17.75"(H) X 12.5"(W) X 6.5"(D), 

Thể tích: 30L

Chất liệu: DURABLE 600D POLY EXTERIOR

Phù hợp với laptop 15"

Tại sao chọn chúng tôi

Miễn phí charge thẻ

  • images
  • images
  • images
Images