External Size (cm)20,5 x 20 x 11,5
Suggested device size (cm)17 x 18 x 10,5

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

External Size (cm)20,5 x 20 x 11,5
Suggested device size (cm)17 x 18 x 10,5
External Size (cm)20,5 x 20 x 11,5
Suggested device size (cm)17 x 18 x 10,5

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

External Size (cm)20,5 x 20 x 11,5
Suggested device size (cm)17 x 18 x 10,5

Tại sao chọn chúng tôi

Miễn phí charge thẻ

  • images
  • images
  • images
Images