Thương hiệu 3Dial Combination TSA Lock

Không có sản phẩm nào

TSA là dòng khóa tiêu chuẩn được Tổ chức quản lý an ninh vận chuyển Hoa Kỳ (TSA) chứng nhận. Nếu sử dụng dòng khóa này, khi kiểm tra an ninh, vali của bạn sẽ không bị cắt hay phá khóa mà sẽ được kiểm tra bằng chìa chuyên dụng rồi khóa lại như cũ. Dòng khóa có in logo Travel Sentry® và được TSA chứng nhận. Trên các chuyến bay quốc tế, việc sử dụng khóa TSA vừa giúp bạn bảo mật hành lý vừa giảm thiểu rắc rối khi khóa vali bị cắt mở vì lí do an ninh.